Plejaderna

Ljusfolket som kommer med budskapet att leva i hjärtat . Det Pledianska folket sägs vara mycket spirituellt bundna och uppges vara släkt med människan på jorden. Det sägs också att de är det enda folkslaget människan här på jorden kan lita på.  I min kontakt med dessa vackra varelser har de givit mig hjärthealing.
en gåva jag varsamt tar hand om.  I mina kraftresor ser jag ofta Atlantis och vackra blommor, kunder upplever  läkande drömmande och färgrika upplevelser i bland känner de även dofter och smak av blommor. 

Fakta om plejaderna. 

Plejaderna, är i den grekiska mytologin titanen
Atlas sju döttrar tillsammans med havsnymfen Pleione. Plejaderna är systrar till Kalypso, Hyaderna och
Hesperiderna. I förbund med Hyaderna kallas de
Atlantider, vilka var ammor och lärare åt den unge vinguden Dionysos. Plejaderna (astronomi) är även en stjärnhop i Oxen.