Hjärthealing 

Hjärthealingen släpper på blockeringar  och fyller på med ljus och kraft. Ökar flödet så du kan leva ditt bästa liv. Tillsammans med högsta rena ljuset, Plejaderna hjälper jag dig att läka ditt inre barn och stå i din fulla kraft. Ser tydligt blockeringar och plockar bort dessa. Ser din aura och fyller på med den så kallade regnbågscirkeln som skyddar mot lägre energier.  En cirkel som består av färger som skyddar och ger kraft. Förmedlar starka budskap.