Plejaderna

Plejaderna

Detta vackra ljus folk som ligger mig så varmt om hjärtat. i min hjärthealing så connectar jag i hjärtas kraft med dom och hjälper kunden till sin bästa väg. Öppnar upp för flöde och aktivering på alla plan. Många av mina manifestations verkyg kommer från just plejadern.

  Plejaderna är en öppen stjärnhop i Oxensstjärnbild som fått sitt namn efter den grekiska mytologins namn för de sju nymferna vilka var döttrar till Atlas och Pleione. 
De kom i hjärtas kraft för att lära oss människor att vara mer i hjärtas  att stå i sin kraft.
Enligt sägen sägs plejaderna vart både i Egypten och Grekland för att ge oss människor nycklar. Många av mina resor i sessionen själslig intention går just dit. 
 


Hur såg de då ut?
vackra drag människo liknande med höga pannor. stora ögon. långa ståtlliga. Deras energi är strålande vit och kärleken de förmedlar är bortom. 
denna värld. Som en trygg famn likt ett barn i en mors.